MENY

Forside >Artikler

Artikler

Tegning av Jens Bjørneboe til Lisel Bjørneboe, kommentert i essayet «Sol og antisol».
© Tegning av Jens Bjørneboe til Lisel Bjørneboe, kommentert i essayet «Sol og antisol».

Portrett av Cato Schiøtz på 75-årsdagen. I Cato Schiøtz: «På mange barrikader», 2023.

Leksikonartikkel som karakterdrap. Jan-Erik Ebbestad Hansen om Rudolf Steiner i Store Norske Leksikon, Libra 4/2022.

Sekstiåtternes makt og avmakt, Dag og Tid 2018.

Ja, vi lyver for dere, Dag og Tid 2017.

Sol og antisol, Samtiden, 13. januar 2011.

Oscars gate 43, Litt lokalhistorie fra krigens dager, Libra 1-2/2010.

Solen ble sort. Om Jens Bjørneboe og politikken, Klassekampen, 24. september 2009.

Råttenskapens sødme, foredrag på Bjørneboe-seminaret i Kristiansand, 2. november 2002.

Rekviem for Salmo salar, Samtiden 2/1990.


Kommentarer

Forside >Artikler