MENY

Forside > Blogg

Blogg

Raudt mot røkla

Illustrasjon av May Linn Clement. Raudt er no det einaste politiske partiet i Noreg som går mot å sende våpen til Ukraina. Dette neiet til våpenhjelp...

Publisert 31. juli 2023

Austersjømysteriet

Samme dag som Nord Stream-gasslinjene ble sprengt, la den tidligere polske utenriksministeren Radoslav Sikorski ut denne tweeten på Twitter. Den ble delt...

Publisert 29. juli 2023

Profet utan bodskap

Få norske forfattarar er omspunne av fleire mytar enn bergensaren, politikaren, skribenten, lyrikaren, retorikklæraren og mediekjendisen Georg...

Publisert 19. november 2022

Krig og overtru

Kart over Ukraina fra 1720. Som sjølvstendig stat har Ukraina rett til å ønskje seg og søkje om medlemskap i Nato. Men landet har ikkje nokon rett til...

Publisert 17. juni 2022

Atomskuggen vender attende

Hiroshima, 6. august 1945. I førre utgåve av Dag og Tid skreiv den tyske filosofen Jürgen Habermas at det er «eit fromt sjølvbedrag å håpa på...

Publisert

Krig versus kompromiss

Den norske regjeringa, dei politiske partia, pressa, universiteta, Den norske Forfatterforeningen, dei fleste som ytrar seg på sosiale medium, kort sagt...

Publisert 5. april 2022

Boosterdosen (24. desember 2021)

Køen inn til det nedlagde Sentralbadet i Bergen er glissen og lang. Vert han lengre, endar han i sjøen der hurtigruta går. Dei fleste i køen verker...

Publisert 26. januar 2022

Ein varsla pandemi (22. mai 2020)

Livsførselen artar seg ofte som eit åtak på kroppen. Vi svekkjer motstandskrafta mot sjukdomar som covid-19, samstundes som vi er i krig med naturen...

Publisert

Attende til det nye (17.4.20)

Folkehelseinstituttet (FHI) gjer rett i å skunde på ei raskare opning av samfunnslivet enn regjeringa har gått inn for. Men nedstenginga kan trekkje ut om...

Publisert

Gisseldrama i kommentariatet

Frykta for at auka smitte, særleg gjennom omikronvarianten av covid-19-viruset, skulle føre til overbelasting av helsevesenet, var før jul hovudmotivet for...

Publisert