MENY

Forside > Blogg

Blogg

Krig versus kompromiss

Den norske regjeringa, dei politiske partia, pressa, universiteta, Den norske Forfatterforeningen, dei fleste som ytrar seg på sosiale medium, kort sagt...

Publisert 5. april 2022

Boosterdosen (24. desember 2021)

Køen inn til det nedlagde Sentralbadet i Bergen er glissen og lang. Vert han lengre, endar han i sjøen der hurtigruta går. Dei fleste i køen verker...

Publisert 26. januar 2022

Ein varsla pandemi (22. mai 2020)

Livsførselen artar seg ofte som eit åtak på kroppen. Vi svekkjer motstandskrafta mot sjukdomar som covid-19, samstundes som vi er i krig med naturen...

Publisert

Attende til det nye (17.4.20)

Folkehelseinstituttet (FHI) gjer rett i å skunde på ei raskare opning av samfunnslivet enn regjeringa har gått inn for. Men nedstenginga kan trekkje ut om...

Publisert

Gisseldrama i kommentariatet

Frykta for at auka smitte, særleg gjennom omikronvarianten av covid-19-viruset, skulle føre til overbelasting av helsevesenet, var før jul hovudmotivet for...

Publisert

Pandemi og demokrati

Italienske Giorgio Agamben er mellom dei store namna i samtidsfilosofien. Han har undervist ved ei rekkje sentrale universitet i Europa og USA, der han i 2004...

Publisert

Retten til å vera irrasjonell

Både dei genteknologisk framstilte vaksinane og pandemien dei vert sette inn mot, er noko nytt. Vi kjenner ikkje langtidsverknadane av covid-19 fullt ut,...

Publisert

Korona med noko attåt

Nokre dagar før julaftan vart eg frakta i ambulanse til eit framandt sjukehus i ein framand by, under mistanke om drypp og covid-19, trass i at eg undervegs...

Publisert 24. januar 2022

Vaknar vi av ein draum, eller der det no vi drøymer?

No ebbar den fyrste bølgja av epidemien ut etter to månaders nedstenging. Livet ser ut til å vende attende til det normale, med klimakrise og...

Publisert

Fagre nye koronaverd

Når koronaepidemien vonleg søkk ned til ein sesonginfluensa om eit eller to år, vil vi ikkje vere dei same som før. Vi kjem til å ha meir angst i oss,...

Publisert