MENY

Forside > Kommentarer  > Emne: Krigen i Ukraina

Emne: Krigen i Ukraina

Raudt mot røkla

Raudt er no det einaste politiske partiet i Noreg som går mot å sende våpen til Ukraina. Dette neiet til våpenhjelp blei tema i NRKs mykje omtala...

Publisert 31. juli 2023

Austersjømysteriet

Nord Stream 1 og 2 var verdas største undersjøiske gassrøyrleidningar. Dei knytte Russland og Tyskland saman reint fysisk. Røyra gjekk frå den russiske...

Publisert 29. juli 2023

Krig og overtru

Som sjølvstendig stat har Ukraina rett til å ønskje seg og søkje om medlemskap i Nato. Men landet har ikkje nokon rett til å krevje at Nato skal gje dei...

Publisert 17. juni 2022

Atomskuggen vender attende

I førre utgåve av Dag og Tid skreiv den tyske filosofen Jürgen Habermas at det er «eit fromt sjølvbedrag å håpa på Ukrainas siger» mot «den...

Publisert 17. juni 2022

Krig versus kompromiss

Den norske regjeringa, dei politiske partia, pressa, universiteta, Den norske Forfatterforeningen, dei fleste som ytrar seg på sosiale medium, kort sagt...

Publisert 5. april 2022