MENY

Forside >Essays >Mellom partikontoret og supermarkedet

Mellom partikontoret og supermarkedet

«Så kommer denne vesle boken av Kaj Skagen. Den kommer som en fresende ild i den materialistiske krattskogen. Klar og sviende konsekvent. Et oppgjør like radikalt til venstre som til høyre. (…) Sikkert er det at her røres ved tidens mest brennbare problem. En virkelig debatt kunne begynne med Kaj Skagens brannfakkel.»

Dan Lindholm i Morgenbladet

«Essayene er skrevet i et nesten andpustent driv, forfatteren er så opptatt av sitt budskap at man unngår ikke å bli revet med. Og her ligger bokas styrke: den er en vekker i det blinde konsumjag vi er inne i. (…) et oppriktig opprør mot forbrukermentalitet og materialisme – om dette nå lanseres fra høyre eller venstre.»

Petter Larsen i Arbeiderbladet

Verdikonservative med åndelig orientering, mistro til teknokratiet og uvilje overfor SUF vil lett hilse Kaj Skagen hjertelig velkommen. Den autoritetsfiendtlige anarkisten kan nok bli vanskeligere å fordøye, efterhvert som han kommer til syne. Men uansett dette tror jeg at Kaj Skagen er en skribent som vil påkalle adskillig interesse ved senere korsveier, enten en liker det eller ikke.

Ulf Andenæs i Morgenbladet

Kritikken

Forside >Essays >Mellom partikontoret og supermarkedet