MENY

Forside > Kommentarer

Kommentarer

Aldri meir 7. oktober

Om morgonen den 7. oktober vakna vi til bilete på sosiale medium som i gru overgjekk alt det vi har sett i vår generasjon. Mange av desse bileta...

Publisert 11. desember 2023

Venstresidas kanonføde

«Venstresidas kanon» er mindre ein litterær enn ein politisk kanon. Medan norske litterære kanonar, til dømes Gyldendals «Norges...

Publisert 10. desember 2023

Koronarapport utan djupne

Rapporten frå Koronautvalet stempla styresmaktene handtering av pandemien som godkjend. I samandraget av rapporten skriv utvalet at etter deira vurdering...

Publisert 10. desember 2023

Ein ny Kennedy grip etter makta

Men den sitjande presidenten Joe Biden står fram som stadig meir svekt, særleg på grunn av alderen. I ei fersk måling seier 62 prosent av amerikanarane at...

Publisert 9. desember 2023

Raudt mot røkla

Raudt er no det einaste politiske partiet i Noreg som går mot å sende våpen til Ukraina. Dette neiet til våpenhjelp blei tema i NRKs mykje omtala...

Publisert 31. juli 2023

Austersjømysteriet

Nord Stream 1 og 2 var verdas største undersjøiske gassrøyrleidningar. Dei knytte Russland og Tyskland saman reint fysisk. Røyra gjekk frå den russiske...

Publisert 29. juli 2023

Profet utan bodskap

Få norske forfattarar er omspunne av fleire mytar enn bergensaren, politikaren, skribenten, lyrikaren, retorikklæraren og mediekjendisen Georg Johannesen...

Publisert 19. november 2022

Krig og overtru

Som sjølvstendig stat har Ukraina rett til å ønskje seg og søkje om medlemskap i Nato. Men landet har ikkje nokon rett til å krevje at Nato skal gje dei...

Publisert 17. juni 2022

Atomskuggen vender attende

I førre utgåve av Dag og Tid skreiv den tyske filosofen Jürgen Habermas at det er «eit fromt sjølvbedrag å håpa på Ukrainas siger» mot «den...

Publisert 17. juni 2022

Krig versus kompromiss

Den norske regjeringa, dei politiske partia, pressa, universiteta, Den norske Forfatterforeningen, dei fleste som ytrar seg på sosiale medium, kort sagt...

Publisert 5. april 2022