MENY

Forside >Tidsskriftet Arken

Tidsskriftet Arken

Første nummer av tidsskriftet Arken (1978). Forsideillustrasjon © Tom Parker.

Tidsskriftet Arken ble stiftet i 1978 av forfatterne Stein Jarving, Kaj Skagen og Jan Bojer Vindheim.

Meningen var å skape et bredt forum for det som dengang var på offensiven under begrepet motkultur, med blikket rettet mot økologi, mystikk og anarkisme. Arken skulle være et organ for tanker som ble tenkt innenfor den anti-autoritære, ikke-marxistiske delen av 1960-tallets ungdomsopprør. Kaj Skagen var fra begynnelsen av tidsskriftets ansvarlige redaktør.

Som man hadde kunnet tenke seg, viste det seg raskt at denne motkulturen ikke var helt homogen. Etter en redaksjonell prosess i 1979 ble tidsskriftet redigert av Kaj Skagen og Peter Normann Waage. Jan Bojer Vindheim hadde fra begynnelsen av vært med mest for å gi prosjektet sin støtte, mens Stein Jarving, som hadde vært aktiv både som initiativtager, redaksjonsmedlem og skribent, trakk seg ut.


Om starten av tidsskriftet Arken, utdrag fra Den forseglede ordre. Opplevd og tenkt 1949-2019.


Fra utgivelsen i 1978 til 1983 var Kaj Skagen ansvarlig redaktør. I 1984 ble tidsskriftet redigert av Peter Normann Waage. Fra 1985 til 1989 ble Arken redigert av Skagen og Waage i fellesskap. Arken oppnådde på det meste 5000 i opplag og hadde opptil 2000 abonnenter. Arken utkom ofte med temahefter. De følgende numre var viet egne tema: Anarkisme (1/1978), Dag Solstad (2/1979), Jens Bjørneboe (4/1981), Fosterdiagnostikk (1-2/1983), Kvinnebevegelsen (2/1984), Postmodernisme (1/1986), Vladimir Solovjov (2 og 3/1986), Bob Dylan (2/1988).

Foruten Kaj Skagen og Peter Normann Waage deltok flere andre kjente forfattere i redaksjonen eller som bidragsytere. Håvard Rem var gjesteredaktør for Dylan-nummeret i 1988. Andre viktige medarbeidere var Erik Fosnes Hansen, Karl Milton Hartveit, Helge Salemonsen og Margery Vibe. Tidsskriftet gikk inn i 1989.


På denne siden vil det bli lagt ut digitaliserte versjoner av tidsskriftet Arken 1978-89.

Forside >Tidsskriftet Arken