MENY

Forside > Kommentarer  > Emne: Koronapandemien

Emne: Koronapandemien

Koronarapport utan djupne

Rapporten frå Koronautvalet stempla styresmaktene handtering av pandemien som godkjend. I samandraget av rapporten skriv utvalet at etter deira vurdering...

Publisert 10. desember 2023

Boosterdosen (24. desember 2021)

Køen inn til det nedlagde Sentralbadet i Bergen er glissen og lang. Vert han lengre, endar han i sjøen der hurtigruta går. Dei fleste i køen verker...

Publisert 26. januar 2022

Ein varsla pandemi (22. mai 2020)

Livsførselen artar seg ofte som eit åtak på kroppen. Vi svekkjer motstandskrafta mot sjukdomar som covid-19, samstundes som vi er i krig med naturen...

Publisert 26. januar 2022

Attende til det nye (17.4.20)

Folkehelseinstituttet (FHI) gjer rett i å skunde på ei raskare opning av samfunnslivet enn regjeringa har gått inn for. Men nedstenginga kan trekkje ut om...

Publisert 26. januar 2022

Gisseldrama i kommentariatet

Frykta for at auka smitte, særleg gjennom omikronvarianten av covid-19-viruset, skulle føre til overbelasting av helsevesenet, var før jul hovudmotivet for...

Publisert 26. januar 2022

Pandemi og demokrati

Italienske Giorgio Agamben er mellom dei store namna i samtidsfilosofien. Han har undervist ved ei rekkje sentrale universitet i Europa og USA, der han i 2004...

Publisert 26. januar 2022

Retten til å vera irrasjonell

Både dei genteknologisk framstilte vaksinane og pandemien dei vert sette inn mot, er noko nytt. Vi kjenner ikkje langtidsverknadane av covid-19 fullt ut,...

Publisert 26. januar 2022

Korona med noko attåt

Nokre dagar før julaftan vart eg frakta i ambulanse til eit framandt sjukehus i ein framand by, under mistanke om drypp og covid-19, trass i at eg undervegs...

Publisert 24. januar 2022

Vaknar vi av ein draum, eller er det no vi drøymer?

No ebbar den fyrste bølgja av epidemien ut etter to månaders nedstenging. Livet ser ut til å vende attende til det normale, med klimakrise og...

Publisert 24. januar 2022

Fagre nye koronaverd

Når koronaepidemien vonleg søkk ned til ein sesonginfluensa om eit eller to år, vil vi ikkje vere dei same som før. Vi kjem til å ha meir angst i oss,...

Publisert 24. januar 2022